Dokümanlar

GENEL BELGELER

Mevlana Değişim Programı Protokolü

Mevlana Kurum Kodları

Mevlana Alan Kodları

Mevlana Değişim Programı Kurumsal Bilgi Formu

Uygunluk Denetim Belgesi

 

ÖĞRENCİ

Başvuru Belgeleri

Yabancı Dil Sınavı Başvuru Formu

Yabancı Dil Belgesi(Varsa-Toefl)

Aday Öğrenci Başvuru Formu

Transkript

 

Değişim Öncesi Hazırlanacak Belgeler

Gelen Öğrenci İçin;

Öğrenci Beyannamesi

Öğrenci Başvuru Formu

Öğrenim Protokolü(Ders Dönemindeki Öğrenciler İçin)

Öğrenim Protokolü(Tez Araştırma Dönemindeki Öğrenciler İçin)

Öğrenci Kabul Belgesi

Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi

Öğrenci Bilgi Formu

 

Değişim Başladıktan sonra Ders Değişikliği olması durumunda;

Ders Değişikliği Formu

 

Giden Öğrenci İçin;

Öğrenci Beyannamesi

Öğrenci Başvuru Formu

Öğrenim Protokolü(Ders Dönemindeki Öğrenciler İçin)

Öğrenim Protokolü(Tez Araştırma Dönemindeki Öğrenciler İçin)

Öğrenci Kabul Belgesi

Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi

 

Değişim Başladıktan sonra Ders Değişikliği olması durumunda;

Ders Değişikliği Formu

 

Değişimin Sonunda Teslim Edilecek Belgeler

Gelen/Giden Öğrenci:

Öğrenci Katılım Belgesi

Öğrenci Nihai Raporu

Akademik Rapor(Tez Araştırma Dönemindeki Öğrenciler İçin)

Transkript (Ders Dönemindeki Öğrenciler İçin)

 

Not: Bütün belgeler 3’er nüsha halinde, orijinal ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.

 

 

ÖĞRETİM ELEMANI

Hareketlilik Öncesi

Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı

Öğretim Elemanı Bilgi Formu

Hareketlilik Sonrası

Öğretim Elemanı Nihai Rapor Formu

Öğretim Elemanı Katılım Belgesi

 

Not: Bütün belgeler 3’er nüsha halinde, orijinal ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.