Pakistan-Türkiye Proje İşbirliği Çağrısı

Türk tarafında Yükseköğretim Kurulu(YÖK), Pakistan tarafında Yükseköğretim Komisyonu(HEC) arasında yeni bilimsel ve teknolojik işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yükseköğretim sistemimizde, her alanda niteliğin artırılmasına ve uluslararasılaşmaya yönelik başlattığımız çalışmaların bir parçası olarak Türkiye ile Pakistan arasında yürütülen işbirliğinin sonuçlarından biri “Pak-Türk Araştırmacı Hareketliliği Burs Programı 2017” olmuştur.

Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik ve Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemeler ile İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller kapsamında, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Pakistan ile Türkiye arasında, lisansüstü eğitim gören öğrencilerle öğretim elemanı hareketliliğini esas alan Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı başlatılması uygun görülmüş olup, çağrı detayında belirtilen alanlarda değişim gerçekleştirilecektir.

Proje yürütücüleri tarafından, Pakistan’daki Yükseköğretim Kurumları ile gerçekleştirilmesi planlanan proje başvurularının, 31.08.2017 tarihi mesai bitimine kadar www.yoksis.yok.gov.tr üzerinden girişlerinin yapılması gerekmektedir. Başvuru çıktıları  Koordinatörlüğümüz aracılığıyla daha sonra Rektör imzalı üst yazı ekinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına posta yoluyla iletilecektir.

“Pak-Türk Araştırmacı Hareketliliği Burs Programı 2017” proje çağrı detayları için lütfen tıklayınız.

01/08/2017
771 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00