Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı için Başvuru Çağrısı

Yükseköğretim Kurumlarımızın uluslararasılaşma faaliyetlerinin kalite yönetimi çerçevesinde daha etkin ve verimli bir boyuta taşınması yönünde, Mevlana Değişim Programı kapsamında daha önce mevcut olan ancak ikinci bir karara kadar durdurulan Giden Öğretim Üyesi Değişiminin de önü açılmıştır.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 16.03.2016 tarihli kararı uyarınca Gelen/Giden Öğretim Üyesi ve Gelen/Giden Öğrenci Proje Tabanlı Değişimi gerçekleştirilecektir.

Proje Tabanlı Mevlana Değişiminin, Mevlana Değişim Programı’nın daha önce yürütülen ve hala yürütülmekte olan Değişim sürecinden farkı, yürütülen veya yürütülecek olan projeler doğrultusunda değişimin gerçekleştirilecek olmasıdır.

Proje Yürütücülerinin proje dosyalarını 20 Nisan 2016 tarihine kadar Koordinatörlüğümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Proje Tabanlı Mevlana Değişimi Uygulamasına İlişkin Açıklamalar:

Başvuru Aşaması

1- Proje Tabanlı Mevlana Değişimi tüm Dünya ülkelerini ve alanları kapsamaktadır. Ancak Mart 2016 Proje çağrısı için ekli listede belirtilen alanlar önceliklidir.

Eğer anlaşmalı olduğumuz yurt dışı yükseköğretim kurumlarının arasından proje için tercih ettiğiniz yurt dışı yükseköğretim kurumu ile anlaşmamızda ilgili alan yer almıyorsa anlaşma revize sürecini başlatmamız için Koordinatörlüğümüzle iletişime geçilmesi gerekmektedir.

2– Projeler Mevlana Değişim Programı kapsamında, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yoluyla gerçekleştirilecektir. Üniversite tekliflerinde, değişime katılacak (giden-gelen) öğrenci/öğretim elemanı sayısı ile sürelerinin detaylı bir şekilde Proje Önerisi Başvuru Formu doldurularak belirtilmesi gerekmektedir.

3- Proje yürütücülerinin internet sayfamızda “Anlaşmalarımız” başlığında bulunan anlaşmalı olduğumuz yurt dışı yükseköğretim kurumlarını inceleyerek projelerini gerçekleştirmek istedikleri yükseköğretim kurumunu belirlemeleri ve kendileriyle iletişime geçerek “Proje Önerisi Başvuru Formu” nda istenen bilgilere ait belgeleri karşı kurumdan temin etmeleri gerekmektedir.

4- Söz konusu projenin mevcut anlaşmalarımız arasında bulunan yurt dışı yükseköğretim kurumları dışında bir yükseköğretim kurumu ile yürütülmesi durumunda ilgili kurumla Mevlana proje ortağı anlaşması yapılabilmesi için Koordinatörlüğümüzle iletişime geçilmesi gerekmektedir.

5 Projenin başka bir desteği olması durumunda bunun “Proje Önerisi Başvuru Formu”na ek belgelerde belirtilmesi gerekmektedir.

Başvuru Değerlendirme Aşaması

6-Koordinatörlüğümüze ulaşan Proje Öneri Başvuruları toplu bir şekilde ve Rektör onaylı olarak 29 Nisan 2016 tarihine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilecektir.

7-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na ulaşan proje önerileri, YÖK Başkanlığınca yapılacak değerlendirme sonrasında YÖK Yürütme Kurulunca karara bağlanacaktır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca desteklenmesi uygun bulunan projeler kapsamında; değişim süreleri, başvuru şartları, değişime katılacak taraflara yapılacak ödemeler ve benzeri diğer hususlar “Mevlana Değişim Programı’na İlişkin Yönetmelik” ve “Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemelerle İlgili Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” uyarınca yapılacaktır.

Buna göre;

-Proje kapsamında değişime katılacak Öğrencilere 5102 sayılı Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katını geçmemek üzere;

-Öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca ilgili yılda Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun bulunan “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” uyarınca belirlenen üst sınırı aşmamak üzere ödeme yapılacaktır.

-Makine-teçhizat taleplerinin bütçesi YÖK tarafından ayrı değerlendirilecektir ve bu kalemlere ödeme yapılmayacaktır. Ancak –varsa- bu gider kaleminin nereden karşılanacağının da ekteki Proje Önerisi Başvuru Formu’nda belirtilmesi gerekmektedir.

8-Gerekli bilgi ve belgeler aşağıda listelenmiştir. Dikkatlice incelemenizi tavsiye ederiz. Her türlü sorunuz için lütfen mevlana@istanbul.edu.tr adresi üzerinden Koordinatörlüğümüzle iletişime geçiniz.

-Proje Tabanlı Mevlana Değişimi için YÖK Kararı

-Proje Önerisi Başvuru Formu

-Proje Çağrısı için Öncelikli Alanlar Listesi

-Yapılacak Ödemelerle İlgili Hususlara İlişkin Esas ve Usuller

06/04/2016
4035 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00