2015-2016 Mevlana Değişim Süreci 2. Adım

Değişime hak kazanan öğrenciler ve öğretim üyeleri olarak feragat etmek isteyenler feragat dilekçelerini, devam etmek istemeyenler ise bahar veya güz olarak seçtikleri dönemi belirten dilekçelerini tarafımıza teslim ettiler.

Neden programdan öğretim üyeleri sadece iki hafta veya öğrenciler sadece bir dönem faydalanabiliyor, program neden minimal süresine indirgeniyor sorusunu sıkça alıyoruz.Nedeni şu:Üniversitemizde gerçekleşmekte olan restorasyon sürecinin bir sonucu olarak, fiziki şartlarımız el verdiği ölçüde işlem yapabiliyoruz.Program karşılıklı yürütülen bir program olduğu için, fiziki ortam iyileştirmeleri sonlandırılana kadar bu şekilde devam etmemiz gerekebilir.

BAHAR DÖNEMİ’ni tercih edenler Güz dönemini tercih edenler için açıklayacağımız her adımdan sorumludur ancak bahar dönemi adayları, aynı işlemleri EKİM 2015 itibariyle gerçekleştireceklerdir. Bahar dönemini tercih edenler (aksini duyurmadığımız sürece) lütfen Ekim 2015’e kadar tarafımıza belge göndermeyiniz. Gönderdiğiniz belgeler geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.

2015-2016 Akademik yılı’nda Mevlana programından yararlanmaya devam edecek öğrencilerden veya öğretim üyelerinden GÜZ DÖNEMİ’ni tercih edenlerin, aşağıdaki belgeleri açıklamalarda belirtildiği şekilde doldurup 3 Ağustos 2015 Pazartesi günü saat 17.00‘ a kadar tarafımıza ulaştırması gerekmektedir.

Yurt Dışına Gidecek Öğrenciler için;

Öğrenci Başvuru Formu

Öğrenim Protokolü (Lisans Öğrencileri ve Yüksek Lisans-Doktora Ders aşaması Öğrencileri için)

Öğrenim Protokolü (Yüksek Lisans ve Doktora Tez Aşaması Öğrencileri için)

 

Üniversitemize Gelecek Öğrenciler için;

Öğrenci Bilgi Formu

Öğrenci Başvuru Formu

Öğrenim Protokolü (Lisans Öğrencileri ve Yüksek Lisans-Doktora Ders aşaması Öğrencileri için)

Öğrenim Protokolü (Yüksek Lisans ve Doktora Tez Aşaması Öğrencileri için)

 

Öğretim Üyeleri için;

Öğretim Elemanı Hareketlilik Formu

 

Karşı kurumla iletişim kurarak tamamlanacak bu belgeleri hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar:

-Lütfen size verilen süreyi verimli kullanınız. Son günlere bırakılan işlemler,ofislerin tatile girmesi veya resmi tatillerin ülke ülke farklılık oluşturması sonucu sekteye uğramakta ve hatta tamamlanamamaktadır.

-Formları bilgisayar ortamında doldurunuz.

-Lütfen belge çıktılarınızı renkli alınız. Karşı kuruma imza için gönderirken çıktıları renkli almaları konusunu onlardan da rica ediniz,aksi durumda talebinizi yineleyiniz. Bu konuda lütfen hassasiyet gösteriniz. Siyah-beyaz belge üzerinden işlem yapmayacağız.

-Öğrenciler minimum 30 AKTS ders almak zorundadır. Bölümünüzden derslerinizin kredi denkliğini öğreniniz.

-Öğretim Üyelerinin haftalık ders saati (üniversiteler arası Mevlana Anlaşması’nda aksi belirtilmemişse) en az 6 saat olmalıdır.

-Öğretim üyelerinin, değişimi gerçekleştirecekleri iki haftalık süreyi belirtirken, Türkiye’deki resmi tatilleri dikkate almaları ve ayrıca birim koordinatörü veya bölüm koordinatörünün görüşüne başvurmaları gerekmektedir. Aksi taktirde tarihsel uyuşmazlıklar yaşanacaktır ve değişimin iptal edilmesi bile gerekebilmektedir.

-İmza bölümlerinin tamamı imzalanmış olmalıdır.İmza süreci öğrencinin veya öğretim üyesinin imzasıyla başlar.

İmza sürecine dahil olacak kişilerden bazılarının açıklaması şu şekildedir;

*Birim koordinatörü: Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Mevlana Koordinatörü

*Bölüm Koordinatörü: Fakülte/Enstitü/Yüksek Okul içinde yer alan bölümlerde Mevlana’dan sorumlu, görevlendirilmiş Mevlana Koordinatörü

(İstanbul Üniversitesi Birim ve Bölüm Koordinatörlerinin iletişim bilgileri için TIKLAYINIZ.)

*Kurum Koordinatörü: İstanbul Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

-Bu belgeleri taratıp e-posta yoluyla imzalatacaksınız. Ancak asıl nüshayı elinizde bulundurunuz. Değişimi gerçekleştirdiğinizde sizden bu asıl nüshayı karşı kuruma elden onaylatıp dönüş belgelerinizle birlikte bize teslim etmenizi isteyeceğiz.

*Pasaport ve Vize yazısı isteyen öğrencilerimizi 2-3 Temmuz 2015 tarihlerinde Koordinatörlüğümüze bekliyoruz.

 

30/06/2015
4094 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00