2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programı Takvimi

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ´´Mevlana Değişim Programı’na İlişkin Yönetmelik´´ ve 07.07.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısı’nda kabul edilen ´´Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemelerle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller´´ çerçevesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için Programa katılan imzacı yurt içi yüksek öğretim kurumlarının, protokol yaptıkları yurt dışı yüksek öğretim kurumları ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi için aşağıda belirtilen değişim takvimi çerçevesinde değişim programını yürütmeleri uygun görülmüştür.

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programı Takvimi 
Değişim İlanlarının Duyurulması30 Mart-17 Nisan 2015
Değişim İçin Başvuruların Alınması20-27 Nisan 2015
Yabancı Dil Sınavı28 Nisan 2015 (Detaylar için lütfen 30 Mart 2015 tarihli başvuru duyurusunu inceleyiniz)
Başvuruların Değerlendirilmesi28 Nisan-04 Mayıs 2015
Değerlendirme Sonuçlarının YÖK’e İletilmesi8 Mayıs 2015
Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması29 Mayıs 2015
Feragat İçin Son Tarih30 Haziran 2015

 

04/03/2015
6349 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00