Mevlana Değişim Programı 2. Bilgilendirme Toplantısı

2014-2015 Akademik yılında Mevlana Değişim Programı kapsamında aktif olarak başlamış olduğumuz  öğrenim ve ders verme hareketliliği süreçlerinde karşılaşılan sorunları paylaşmak, iyileştirmek; birimlerimizde Mevlana Değişim Programı sürecine dahil olan çalışma arkadaşlarımızla görüş alış verişinde bulunmak ve 2015-2016 Akademik yılında Üniversitemizin gerçekleştireceği öğrenci ve öğretim üyesi değişimi öncesinde Mevlana Değişim Programı’nın vizyon ve misyonunu daha iyi aktarabilmek amacıyla 2 Aralık 2014 Salı günü 14.00-16.00 saatleri arasında İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezi’nde(Beyazıt Kampüsü) 2. Mevlana Değişim Programı Toplantısı yapılacaktır.

Mevlana Değişim Programının süreci ile ilgili bilgilerin tazelenmesi ve işleyişi esnasında hem değişimi gerçekleştirenlerin hem de koordinatörlerimizin ve öğrenci işleri bürolarımızın sorun yaşamaması adına söz konusu toplantıya Fakülte/Enstitü/Meslek Yüksek Okulu koordinatörlerimiz ve bu birimlerde bulunan bölüm koordinatörlerimizin, aynı zamanda birimlerimizdeki Öğrenci İşleri departmanlarında Mevlana Değişim Programı sorumlularımızın katılımını bekliyoruz.

27/11/2014
3326 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00